Raksts “Saules hipotenūzas metamorfozes”

Ar V.Dmitrijeva un M.Gilla rakstu “Saules hipotenūzas metamorfozes” (3,7 MB) tiek aizsākta tematiska rakstu sērija – “Saulespulkstenis.lv raksti”. Raksts ir gatavots PDF formātā (lapas izmērs – A4), lai pēc iespējas labāk saglabātu iecerētos teksta un attēlu izmērus un stilu.


Saulespulkstenis.lv raksti Nr 1 (3,7 MB)

Nav konkrētu plānu, cik bieži šādi raksti tiks publicēti. Tie taps brīdī, kad būs sagatavots interesants pētījums vai stāsts par saules pulksteņiem – veidiem, uzbūvi, vēsturi, novērojumiem u.tml. Arī saulespulkstenis.lv lasītāji var piedalīties rakstu veidošanā!

Referāts “Saules pulksteņi vides mākslā”

Referāts konferencē “Ainavas, vides un mākslas mijiedarbība” 2010. gada 31. jūlijs, Ikšķile.

Saules pulkstenis ir vides objekts ar stingri definētu funkciju – rādīt laiku. Izrādās, ka šis stingrais priekšnosacījums neierobežo saules dizaineru, mākslinieku un saules pulksteņu meistaru rastās iespējas veidot saules pulksteņus visdažādākajos veidos un mērogos. Tie bagātina ārvidi kā objekti ēku logos, uz ēku fasādēm, dārza un pagalma akcentiem, kā arī zīmīgiem elementiem parkā un pilsētvidē.

Referāta “Saules pulksteņi vides mākslā” prezentācija (PDF formātā, 5 MB)

Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”

Seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”. 
2010.gada 26. marts, Jelgava,  LLU Lauku inženieru fakultātes konferenču zāle Akadēmijas ielā 19 

Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”
Autors – Mārtiņš Gills

Saules pulksteni mūsdienās vairs neizmanto kā rīku laika noskaidrošanai – jau vairāk kā gadsimtu tas ir kļuvis par vides elementu dārzos, parkos un ēku mūros. Ar saules pulksteni visbiežāk simbolizē stabilitāti, saikni ar klasiskām vērtībām vai interesantu zinātnes un mākslas apvienojumu. Netrūkst arī piemēru, kur saules pulksteņi ir izglītojoši, asprātīgi un inovatīvi veidojumi, kuru autori eksperimentē ar formām, mērogiem un materiāliem. Referāts iepazīstina ar saules pulksteņu veidiem un to būtiskākajām uzbūves
īpašībām. Tiek aplūkoti dažādu saules pulksteņu piemēri pasaulē un uzskaitīti Latvijā esošie saules pulksteņi. Referātā sniegti ieteikumi, kādi faktori ir jāņem vērā saules pulksteņa veida un novietojuma izvēlē, kā arī informācija par būtiskākajām tradīcijām. Īpaši aplūkotas iespējas vidē veidot analemmatiskos jeb dalības saules pulksteņus.

Referāta prezentācija – PDF fails (5,7 MB) 

Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”

Konference “Astronomija Latvijā”
Rīga, Akadēmijas laukums 1, LZA Mazā zāle, 2009.gada 9.-10.oktobris

Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”
Autors – Mārtiņš Gills

Anotācija:
Saules pulkstenis ir senākā laiku attēlojošā ierīce. Lai arī to var aplūkot tikai kā pagātnes liecinieku, tie tiek veidoti arī mūsdienās gan ar interesanta vides elementa, gan ar laika rādīšanas funkciju. Referāts iepazīstina ar Latvijā esošajiem aktīvajiem saules pulksteņiem, analizē to kopīgās iezīmes, ka arī informē par saules pulksteņu veidiem, kuri mūsu valstī pagaidām nav pārstāvēti.

Referāta prezentācija – PDF fails (4,7 MB)