Karte

Latvijas saules pulksteņu vietas – KMZ formātā (šo formātu lieto liela daļa elektronisko karšu un navigācijas programmu) un ģeogrāfisko (GPS) koordinātu formā:

Alojas saules pulkstenis   24.87162  57.76781
Alūksnes saules pulkstenis  27.03696  57.43256
Auces saules pulkstenis    22.89661  56.46551
Avārijas Brigādes parka sp  25.01896  56.78538
Āraišu saules pulkstenis   25.27094  57.24786
Beberu saules pulkstenis   23.92930  56.94401
Buļļu saules pulkstenis    23.99126  57.01860
Carnikavas saules pulkstenis 24.27722  57.12863
Cēsu Sv.Jāņa baznīcas sp   25.27172  57.31208
Daibes saules pulkstenis   25.11314  57.45232
Daugavpils saules pulkstenis 26.51620  55.86918
Etnogrāfiskā brīvdabas m sp  24.27897  56.98830
Galgauskas saules pulkstenis 26.55635  57.16765
Gulbenes saules pulkstenis  26.76789  57.17143
Jelgavas Pasta salas sp    23.73478  56.65232
Jēkabpils Mežaparka sp    25.85393  56.48152
Jūrkalnes saules pulkstenis  21.38598  57.00673
Jūrmalas, Sun Terraces sp   23.82442  56.97928
Kārļa Mīlenbaha sp      22.76987  57.03650
Kokmuižas saules pulkstenis  25.33552  57.52234
Ķeguma saules pulkstenis   24.71717  56.74223
Ķekavas Vidusskolas sp    24.22984  56.82599
Latvijas Universitātes sp   24.11600  56.95063
Lēdurgas saules pulkstenis  24.74171  57.32526
Lielvārdes virves sp     24.81433  56.71899
Lielzeltiņu saules pulkstenis 22.90901  57.14745
Liepas saules pulkstenis   25.42741  57.38351
Ludzas saules pulkstenis   27.72098  56.54362
Mālpils saules pulkstenis   24.95093  57.00410
Mārsnēnu saules pulkstenis  25.57932  57.42131
Origo Universi        24.12065  56.94750
Pelēču saules pulkstenis   26.71912  56.14974
Priekuļu saules pulkstenis  25.35537  57.31228
Raganu parka sp        24.66698  57.19213
Rīgas Latgales priekšp sp   24.14005  56.94330
Rūjienas saules pulkstenis  25.32402  57.89460
Saulkalnes saules pulkst.   24.4379   56.8453
Slokas saules pulkstenis   23.61164  56.94884
Stendes saules pulkstenis   22.53369  57.14259
Straupes saules pulkstenis  24.94784  57.34676
Subates saules pulkstenis   25.90587  56.00346
Tērvetes saules pulkstenis  23.38508  56.48170
Valkas saules pulkstenis   26.02243  57.77603
Valmieras Dzirnavu dīķa sp  25.41884  57.54038
Varakļānu saules pulkstenis  26.75209  56.61020
Vārmes saules pulkstenis   22.23680  56.87206
Vecpiebalgas sp        25.81277  57.06205
Ventspils Augstskolas sp   21.54475  57.38419
Ventspils Pils sp       21.55841  57.39586