Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”

Seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”. 
2010.gada 26. marts, Jelgava,  LLU Lauku inženieru fakultātes konferenču zāle Akadēmijas ielā 19 

Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”
Autors – Mārtiņš Gills

Saules pulksteni mūsdienās vairs neizmanto kā rīku laika noskaidrošanai – jau vairāk kā gadsimtu tas ir kļuvis par vides elementu dārzos, parkos un ēku mūros. Ar saules pulksteni visbiežāk simbolizē stabilitāti, saikni ar klasiskām vērtībām vai interesantu zinātnes un mākslas apvienojumu. Netrūkst arī piemēru, kur saules pulksteņi ir izglītojoši, asprātīgi un inovatīvi veidojumi, kuru autori eksperimentē ar formām, mērogiem un materiāliem. Referāts iepazīstina ar saules pulksteņu veidiem un to būtiskākajām uzbūves
īpašībām. Tiek aplūkoti dažādu saules pulksteņu piemēri pasaulē un uzskaitīti Latvijā esošie saules pulksteņi. Referātā sniegti ieteikumi, kādi faktori ir jāņem vērā saules pulksteņa veida un novietojuma izvēlē, kā arī informācija par būtiskākajām tradīcijām. Īpaši aplūkotas iespējas vidē veidot analemmatiskos jeb dalības saules pulksteņus.

Referāta prezentācija – PDF fails (5,7 MB)