Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”

Konference “Astronomija Latvijā”
Rīga, Akadēmijas laukums 1, LZA Mazā zāle, 2009.gada 9.-10.oktobris

Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”
Autors – Mārtiņš Gills

Anotācija:
Saules pulkstenis ir senākā laiku attēlojošā ierīce. Lai arī to var aplūkot tikai kā pagātnes liecinieku, tie tiek veidoti arī mūsdienās gan ar interesanta vides elementa, gan ar laika rādīšanas funkciju. Referāts iepazīstina ar Latvijā esošajiem aktīvajiem saules pulksteņiem, analizē to kopīgās iezīmes, ka arī informē par saules pulksteņu veidiem, kuri mūsu valstī pagaidām nav pārstāvēti.

Referāta prezentācija – PDF fails (4,7 MB)