Konference “Ainavas, vides un mākslas mijiedarbība”

Ikšķilē savrupmāju ciematā “Zaļās salas” 2010.gada 31. jūlijā notika konference “Ainavas, vides un mākslas mijiedarbība“.

Tās ietvaros bija arī referāts par saules pulksteņiem, kā arī Ikšķiles Vides mākslas festivāla teritorijā būs aplūkojams strādājošs dalības saules pulksteņa prototips. Tālāk seko neliels ieskats konferences norisē.

Konferenci atklāja Vides mākslas festivāla vadītājs un organizētājs Ivars Zukulis.

Ilze Janele referātā “Kultūras mantojums – attīstība vai degradācija?” akcentēja muižu parku pārbūves problēmas, minot piemērus nepārdomātai pārbūvei, papildinājumiem vai būtisku elementu iznīcināšanai.

Gundega Lināre referātā “Māksla Latvijas dārzos un parkos” aplūkoja Latvijā esošus mākslas elementu piemērus pagātnē un mūsdienās.

Latvijas ainavu arhitektu savienības priekšsēdētāja Daiga Veinberga uzrunāja konferences dalībniekus ar pārdomām par šādu pasākumu nepieciešamību.

Maija Strazdiņa iepazīstināja ar dažiem jaunajiem parkiem Londonā. Īpaši detalizēts ieskats bija Londonas mitrāju parka struktūrā, aplūkojamajos objektos un vides objektu risinājumos.

Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis referātā “Vides dizaina elementi kultūrvēsturiskajā ainavā” analizēja Rīgā esošos veiksmīgos un ne tik veiksmīgos pilsētā pamanāmos un to raksturojošos vides objektus – ielu stabiņus, afišu stabus, lukturus, ielu noformējumus, komerciālas pagaidu būves u.c.

Mārtiņš Gills referātā “Saules pulksteņi vides mākslā” aplūkoja dažāda veida saules pulksteņu risinājumus, kas spēlē atšķirīgu lomu vides bagātināšanā.

Sandra Levāne referātā “Upe. Dambis.” prezentēja kopā ar kolēģi Daci Kalvāni veikto pētījumu par dambju ietekmi uz cilvēka attiecībām ar upi, īpaši analizējot Daugavas problēmas.

Vents Vīnbergs referātā “Vietas gars un laikmetīgās identitātes” analizēja Latvijas arhitektu attieksmi pret konkrēto apbūvējamo vietu, latviešu tradīcijām, ticējumiem un nerakstītiem likumiem (piemēram, nepieciešamību dzīvojamai mājai noteikt āderu vietas).

2. Koktēlniecības simpozija Ikšķilē noslēgums, kura ietvaros tēlnieks Kārlis Īle izteica pateicību tā četriem dalībniekiem (Juris Osis, Kuldar Moor, Donatas Mockus un Rimantas Milkintas) par lielisko veikumu.

Starplaikos notika diskusijas un vides objektu ekspozīcijas apskate.

Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”

Seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”. 
2010.gada 26. marts, Jelgava,  LLU Lauku inženieru fakultātes konferenču zāle Akadēmijas ielā 19 

Referāts “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri Latvijā un pasaulē. Analemmatiskie saules pulksteņi.”
Autors – Mārtiņš Gills

Saules pulksteni mūsdienās vairs neizmanto kā rīku laika noskaidrošanai – jau vairāk kā gadsimtu tas ir kļuvis par vides elementu dārzos, parkos un ēku mūros. Ar saules pulksteni visbiežāk simbolizē stabilitāti, saikni ar klasiskām vērtībām vai interesantu zinātnes un mākslas apvienojumu. Netrūkst arī piemēru, kur saules pulksteņi ir izglītojoši, asprātīgi un inovatīvi veidojumi, kuru autori eksperimentē ar formām, mērogiem un materiāliem. Referāts iepazīstina ar saules pulksteņu veidiem un to būtiskākajām uzbūves
īpašībām. Tiek aplūkoti dažādu saules pulksteņu piemēri pasaulē un uzskaitīti Latvijā esošie saules pulksteņi. Referātā sniegti ieteikumi, kādi faktori ir jāņem vērā saules pulksteņa veida un novietojuma izvēlē, kā arī informācija par būtiskākajām tradīcijām. Īpaši aplūkotas iespējas vidē veidot analemmatiskos jeb dalības saules pulksteņus.

Referāta prezentācija – PDF fails (5,7 MB) 

Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”

Konference “Astronomija Latvijā”
Rīga, Akadēmijas laukums 1, LZA Mazā zāle, 2009.gada 9.-10.oktobris

Referāts “Saules pulksteņi Latvijā”
Autors – Mārtiņš Gills

Anotācija:
Saules pulkstenis ir senākā laiku attēlojošā ierīce. Lai arī to var aplūkot tikai kā pagātnes liecinieku, tie tiek veidoti arī mūsdienās gan ar interesanta vides elementa, gan ar laika rādīšanas funkciju. Referāts iepazīstina ar Latvijā esošajiem aktīvajiem saules pulksteņiem, analizē to kopīgās iezīmes, ka arī informē par saules pulksteņu veidiem, kuri mūsu valstī pagaidām nav pārstāvēti.

Referāta prezentācija – PDF fails (4,7 MB) 

Seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”

Par semināru “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”
2010.gada 26. marts, Jelgava.

Seminārā bija vairāk kā 140 dalībnieku, un bija iespēja uzklausīt 9 referātus.

1. Semināra autore un enerģijas bagātā ainavu arhitekte Gundega Lināre sniedza pārskatu par skulptūrām un strūklakām Latvijas pilsētu parkos. Bija aplūkots vēsturiskais konteksts un to, kā ievērojamu Latvijas ainavu arhitektu un tēlnieku veikums ir saglabājies līdz mūsu dienām. Bija attēli ar uzmanību piesaistošiem vides objektiem mūsu valsts dažādās pilsētās. Bieži tieši šādi objekti kalpo par pilsētas vizītkarti. Piemēram, arī Rīgā viens no raksturīgākajiem skatiem ir Operas strūklaka ar Operas ēku fonā.

2. Sanktpēterburgas (Krievija) mākslas darbnīcas “Saules dārzs” vadītājs un saules pulksteņu meistars Valerijs Dmitrijevs sniedza ilustratīvi bagātu stāstījumu tam, kā saules pulksteņi iederas parku un dārzu ainavās, kā arī pilsētvidē. V.Dmitrijevs iepazīstināja arī paša veidotiem saules pulksteņiem, kuri pārsteidz ar oriģināliem un mākslinieciskiem risinājumiem. Vairāk informācijas vietnē – www.sundi-spb.ru

3. Mārtiņš Gills sniedza ieskatu par saules pulksteņu uzbūves veidiem, to piemēri pasaulē un Latvijā, bet īpaša uzmanība bija veltīta analemmatiskajiem saules pulksteņiem. Referāta prezentācija šeit.

4. Par to, kā ārstam no Lietuvas izdevies realizēt savu sapni – izveidot japāņu dārzu – stāstīja tā  īpasnieks un vadītājs Šarūnas Kasmauskas. Nepilnu desmit gadu laikā 16 hektāru platībā klajā vietā ar pakalnu tapis japāņu dārzs „Madzuchai”. Tas ir entuziasma un sistemātiska darba virzīts projekts, maksimāli autentiski ievērojot gan japāņu dārzu principus, gan mazliet papildinot ar vietējiem elementiem.

5. Silvija Rubene piedāvāja vizuāli apmeklēt dažādas pasaules vietas, lai iepazītu mūsdienīgus vides mākslas objektus, kuri to apmeklētājus neatstāj vienaldzīgus. Pamatā iepazināt pēdējā desmitgadē veidotās liela un maza mēroga skulptūras, vidi bagātinošas instalācijas un cilvēku iemīļoti vides mākslas objekti.

6. Igaunijas pārstāvis Andres Vaasa rādīja izlasi no savas attēlu kolekcijas ar augu skulptūrām dažādās pasaules vietās. Tika pievērsta uzmanība oriģinālām augu kombinācijām un asprātīgajam kontekstam, kā tiek izmantoti.

7. Apjomīgās grāmatas par Latvijas muižu dārziem un parkiem autore Ilze Māra Janelis klātesošos iepazīstināja ar pamatprincipiem, kas tika ievēroti klasiskos muižu dārzos un parkos. Bija norādes uz kļūdām, kas veidojas pie to pārbūves vēlākos gados, kā arī nepārdomātiem vides risinājumiem, kas ir sastopami dažviet mūsdienās, bet neveidotos pie pārdomātas attieksmes. Stāstījums dažviet prasījās pēc vizuālām ilustrācijām.

8. Maija Strazdiņa iepazīstināja ar Čārlzs Dženksa grāmatu un autordarbu „Kosmisko pārdomu dārzs”, kurā izceļas netradicionālas vides formas, kas simboliski ilustrē 20.gadsimta fizikas un matemātikas ieviestos jēdzienus un gūtās atziņas.

9. Jelgavas pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins bija sagatavojis pārskata fotostāstu par piemiņas zīmēm un tēlniecības objektiem Jelgavā. Īpaši detalizēts bija ledus (un mazliet arī smilšu) skulptūru festivālos, kas regulāri notiek Jelgavā.

Četri referenti (no kreisās): Andres Vaasa, Gundega Lināre, Mārtiņš Gills, Valerijs Dmitrijevs.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2010.gada 26. martā Jelgavā,  LLU Lauku inženieru fakultātes konferenču zālē Akadēmijas ielā Nr. 19 notiks seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”.

Programmas kopsavilkums:

10:00-10:20 Gundega Lināre “Skulptūras un strūklakas Latvijas pilsētu parkos
10:20-11:00 Valerijs Dmitrijevs „Saules pulksteņi ainavā
11:00-11:25 Mārtiņš Gills “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri pasaulē un Latvijā. Analemmatiskie saules pulksteņi
11:25-12:00 Šarūnas Kasmauskas „Japāņu dārzs „Madzuchai” Lietuvā
12:00-12:20 Silvija Rubene „Mūsdienīgi vides mākslas objekti pasaulē

12:20-13:00 Pusdienu pārtraukums

13:00-13:40 Andres Vaasa „Augu skulptūras Igaunijā un pasaulē
13:40-14:10 Ilze Māra Janelis „Muiža un dārzs – pastāvīgais un mainīgais
14:10-14:30 Maija Strazdiņa “Čārlzs Dženkss „Kosmisko pārdomu dārzs”
14:30-14:50 Andrejs Lomakins „Tēlniecība un ledus un smilšu skulptūru festivāli Jelgavā.”
14:50-15:00 Debates

Pilna programma PDF formātā.