Seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”

Par semināru “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”
2010.gada 26. marts, Jelgava.

Seminārā bija vairāk kā 140 dalībnieku, un bija iespēja uzklausīt 9 referātus.

1. Semināra autore un enerģijas bagātā ainavu arhitekte Gundega Lināre sniedza pārskatu par skulptūrām un strūklakām Latvijas pilsētu parkos. Bija aplūkots vēsturiskais konteksts un to, kā ievērojamu Latvijas ainavu arhitektu un tēlnieku veikums ir saglabājies līdz mūsu dienām. Bija attēli ar uzmanību piesaistošiem vides objektiem mūsu valsts dažādās pilsētās. Bieži tieši šādi objekti kalpo par pilsētas vizītkarti. Piemēram, arī Rīgā viens no raksturīgākajiem skatiem ir Operas strūklaka ar Operas ēku fonā.

2. Sanktpēterburgas (Krievija) mākslas darbnīcas “Saules dārzs” vadītājs un saules pulksteņu meistars Valerijs Dmitrijevs sniedza ilustratīvi bagātu stāstījumu tam, kā saules pulksteņi iederas parku un dārzu ainavās, kā arī pilsētvidē. V.Dmitrijevs iepazīstināja arī paša veidotiem saules pulksteņiem, kuri pārsteidz ar oriģināliem un mākslinieciskiem risinājumiem. Vairāk informācijas vietnē – www.sundi-spb.ru

3. Mārtiņš Gills sniedza ieskatu par saules pulksteņu uzbūves veidiem, to piemēri pasaulē un Latvijā, bet īpaša uzmanība bija veltīta analemmatiskajiem saules pulksteņiem. Referāta prezentācija šeit.

4. Par to, kā ārstam no Lietuvas izdevies realizēt savu sapni – izveidot japāņu dārzu – stāstīja tā  īpasnieks un vadītājs Šarūnas Kasmauskas. Nepilnu desmit gadu laikā 16 hektāru platībā klajā vietā ar pakalnu tapis japāņu dārzs „Madzuchai”. Tas ir entuziasma un sistemātiska darba virzīts projekts, maksimāli autentiski ievērojot gan japāņu dārzu principus, gan mazliet papildinot ar vietējiem elementiem.

5. Silvija Rubene piedāvāja vizuāli apmeklēt dažādas pasaules vietas, lai iepazītu mūsdienīgus vides mākslas objektus, kuri to apmeklētājus neatstāj vienaldzīgus. Pamatā iepazināt pēdējā desmitgadē veidotās liela un maza mēroga skulptūras, vidi bagātinošas instalācijas un cilvēku iemīļoti vides mākslas objekti.

6. Igaunijas pārstāvis Andres Vaasa rādīja izlasi no savas attēlu kolekcijas ar augu skulptūrām dažādās pasaules vietās. Tika pievērsta uzmanība oriģinālām augu kombinācijām un asprātīgajam kontekstam, kā tiek izmantoti.

7. Apjomīgās grāmatas par Latvijas muižu dārziem un parkiem autore Ilze Māra Janelis klātesošos iepazīstināja ar pamatprincipiem, kas tika ievēroti klasiskos muižu dārzos un parkos. Bija norādes uz kļūdām, kas veidojas pie to pārbūves vēlākos gados, kā arī nepārdomātiem vides risinājumiem, kas ir sastopami dažviet mūsdienās, bet neveidotos pie pārdomātas attieksmes. Stāstījums dažviet prasījās pēc vizuālām ilustrācijām.

8. Maija Strazdiņa iepazīstināja ar Čārlzs Dženksa grāmatu un autordarbu „Kosmisko pārdomu dārzs”, kurā izceļas netradicionālas vides formas, kas simboliski ilustrē 20.gadsimta fizikas un matemātikas ieviestos jēdzienus un gūtās atziņas.

9. Jelgavas pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins bija sagatavojis pārskata fotostāstu par piemiņas zīmēm un tēlniecības objektiem Jelgavā. Īpaši detalizēts bija ledus (un mazliet arī smilšu) skulptūru festivālos, kas regulāri notiek Jelgavā.

Četri referenti (no kreisās): Andres Vaasa, Gundega Lināre, Mārtiņš Gills, Valerijs Dmitrijevs.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2010.gada 26. martā Jelgavā,  LLU Lauku inženieru fakultātes konferenču zālē Akadēmijas ielā Nr. 19 notiks seminārs “Saules pulksteņi, ūdens un māksla ārvidē”.

Programmas kopsavilkums:

10:00-10:20 Gundega Lināre “Skulptūras un strūklakas Latvijas pilsētu parkos
10:20-11:00 Valerijs Dmitrijevs „Saules pulksteņi ainavā
11:00-11:25 Mārtiņš Gills “Saules pulksteņu uzbūves veidi, to piemēri pasaulē un Latvijā. Analemmatiskie saules pulksteņi
11:25-12:00 Šarūnas Kasmauskas „Japāņu dārzs „Madzuchai” Lietuvā
12:00-12:20 Silvija Rubene „Mūsdienīgi vides mākslas objekti pasaulē

12:20-13:00 Pusdienu pārtraukums

13:00-13:40 Andres Vaasa „Augu skulptūras Igaunijā un pasaulē
13:40-14:10 Ilze Māra Janelis „Muiža un dārzs – pastāvīgais un mainīgais
14:10-14:30 Maija Strazdiņa “Čārlzs Dženkss „Kosmisko pārdomu dārzs”
14:30-14:50 Andrejs Lomakins „Tēlniecība un ledus un smilšu skulptūru festivāli Jelgavā.”
14:50-15:00 Debates

Pilna programma PDF formātā.