Pēterburga, verstu stabi

18.gadsimta beigās uz diviem Pēterburgas ceļiem – tiem, kas savieno Sanktpēterburgu ar divām cara ārpilsētas rezidencēm Carskoje Selo un Pēterhofā tika uzstādīti neparasti verstu stabi (uzziņai – verstu stabi ir savulaik Krievijā izmantotas attāluma zīmes pie ceļiem; 1 versts = 1,0668 km). Uz šiem verstu stabiem (ceļa rādītājiem) ir uzstādīti saules pulksteņi. No četriem verstu stabiem, saules pulksteņi pilnībā ir saglabājušies tikai uz diviem – pie Obuhovskas tilta pāri Fontankas upei (N 59º55′, E 30º19′) un pie Orlovsku vārtiem Carskoje Selo (N 59º43′, E 30º23′).
Uz katra versts staba bija uzstādīti divi saules pulksteņi – vertikālie pret dienvidiem un ziemeļiem vērstie. Saules pulksteņi ar dienvidu puses ciparnīcu ir diezgan tradicionāli, savukārt, pret ziemeļiem vērsta ciparnīca ir liels retums. Šādu ciparnīcu uzstādīšanas iespēju nosaka Sanktpēterburgas atrašanās vieta un tās slavenās baltās naktis. Vai atminaties A.S.Puškina teikto –   “Viena ausma steidz nomainīt citu, pusstundu dodot naktij” – tas ir par slavenajām Krievijas Ziemeļu galvaspilsētas baltajām naktīm.
Saules pulksteņi uz verstu stabiem joprojām kalpo pēterburgiešiem, kuri ar pateicību atminas to autorus – slaveno franču arhitektu Žanu Batistu Mišelu Vallenu (Jean-Baptiste Michel Vallin de la Mothe) un ne mazāk pazīstamo itāļu arhitektu Antonio Rinaldi.

Pie Obuhovskas tilta:

Pie Orlovsku vārtiem:

Valerija Dmitrijeva (Валерий Дмитриев) sagatavotā informācija vietnei saulespulkstenis.lv:

В конце XVIII века на двух петербургских дорогах – Царскосельской и Петергофской, связывавших Санкт-Петербург с двумя царскими загородными резиденциями – в Царском Селе и Петергофе, были установлены необычные верстовые столбы.  На этих верстовых столбах (дорожных указателях) были установлены солнечные часы. Из четырех солнечных верстовых столбов часы полностью сохранились только на двух – у Обуховского моста через реку Фонтанка в Петербурге (N 59º55ʹ, E 30º19ʹ) и у Орловских ворот в Царском Селе (N 59º43ʹ, E 30º23ʹ).
На каждом верстовом столбе были установлены двое солнечных часов – южные и северные. Солнечные часы с южным циферблатом  – традиционны, солнечные же часы с северным циферблатом, т.е. циферблатом, ориентированным на север, являются большой редкостью. Возможность установки северного циферблата обусловлена географическим положением Санкт-Петербурга, его знаменитыми “белыми” ночами. Помните, у А.С.Пушкина “Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса” – это о “белых” ночах Северной столицы.
Солнечные часы на верстовых столбах до сих пор служат петербуржцам, с благодарностью вспоминающим их авторов – знаменитого французского архитектора Жана Батиста Мишель Валлен-Деламота и не менее знаменитого итальянского архитектора Антонио Ринальди.