Pelēču pamatskolas saules pulkstenis

 

2018. gada pavasarī pie Pelēču pamatskolas tapa uz bruģa krāsots dalības jeb analemmatiskais saules pulkstenis.

Tīmekļa vietne preili.lv raksta:

Analemmatiskais saules pulkstenis Pelēču pamatskolā

13.06.2018.

Erasmus+ projekta The Sunny Side Up ietvaros Pelēču pamatskolas kolektīvs aktīvi cenšas izmantot saules enerģiju. Par pierādījumu tam ir ne tikai uzstādītā siltumnīca ar tai pievienotajiem pašdarinātajiem saules paneļiem, bet arī saules pulkstenis, kas tiek izmantots gan praktiskiem mērķiem, gan arī kā vizuālā noformējuma papildinājums skolas teritorijā. Ja pagājušogad saules pulkstenī veidoja izteiksmīgas un krāšņas saulespuķes, tad šogad projekta noslēgumā ir izveidots analemmatiskais saules pulkstenis, kurš skolas pagalmu izkrāšņos vairākus gadus visos laikapstākļos.

Sākotnēji fizikas skolotāja Aleksandra Masļakova, izmantojot precīzus aprēķinus, izveidoja maketu, kura pamatā ir doma, ka cilvēks var noteikt pulksteņa laiku ar savu ēnu, nostājoties uz atbilstošā mēneša atzīmes, sevi iedomājoties par pulksteņa rādītāju un sev priekšā paceļot abas rokas.

Pateicoties veiksmīgam kopdarbam komandā, ko veidoja fizikas skolotāja Aleksandra, 8.klases meitenes Ilva un Dagnija, kā arī projekta koordinatore Jolanta, tika aktīvi strādāts ne tikai pie pulksteņa funkcionalitātes, bet arī pie koša vizuālā noformējuma, lai nākotnē pulkstenis aktīvi kalpotu kā kompetenču izglītības pamats, sevī apvienojot fizikas, dabaszinību, matemātikas, kā arī vizuālās mākslas elementus.

Pelēču pamatskolas analemmatisko saules pulksteni jau atzinīgi ir novērtējuši projekta partneri no Norvēģijas, Kipras, Spānijas un Slovēnijas. Ceram, ka saules pulkstenis motivēs mūsu skolēnus, būs par pamatu zinātkārākiem bērniem, cels skolas prestižu vietējā sabiedrībā, kā arī būs spilgts iedvesmas paraugs aktīvai sadarbībai starp skolēniem un skolotājiem.

Foto: M.Gills