Konkurss skolēniem “Kosmiskās tehnoloģijas ap mums – 2012”

Saulespulkstenis.lv atbalsta NOVERO.LV organizēto konkursu:

Latvijas skolu 1.-9. klašu skolēniem un klašu grupām
„Kosmiskās tehnoloģijas ap mums – 2012”

Moderno kosmisko tehnoloģiju praktisko pielietojumu uzņēmums sia “IT Observer” projekta NOVERO.lv ietvaros vispārēji izglītojošo un specializēto skolu 1.-9. klašu grupām un individuāli skolēniem rīko attēlu konkursu “Kosmiskās tehnoloģijas ap mums – 2012”. Konkurss tiek rīkots ar mērķi popularizēt pamatskolas skolēnu interesi par mūsdienu modernajām kosmiskajām tehnoloģijām un veicināt jauniešu pievēršanos padziļinātai dabaszinību apgūšanai.

Jebkuras vizuālās mākslas tehnikā izpildīto darbu iesniegšanas pēdējais termiņš – 2012. gada 31.marts, nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi konkursam@novero.lv.
Vairāk par konkursu lasiet lapā: „Kosmiskās tehnoloģijas ap mums – 2012”.

Skolēni! Izmantojiet iespēju, lai tiktu pie vērtīgām balvām: GPS telemātikas iekārtām, Novero.lv telemātisko servisu gada abonomentiem, izglītojošām populārzinatniskām lekcijam savā skolā u.c.