Mārsnēni gatavojas saules pulkstenim

Priekuļu novada ģerbonī ir ne tikai saules un pulksteņa simboli, bet novads arī aktīvi rūpējas, lai tajā taptu jauni un interesanti saules pulksteņi. Plānots, ka 2013.gada vasarā dienas gaismu ieraudzīs saules pulkstenis Mārsnēnos. Jau iepriekšējos gados tika labiekārtota parka teritorija, bet šogad tā tiks papildināta ar veselības taku un saules pulksteni. Abu vides objektu vienojošais elements būs latviskās jostas motīvs ar tautiskajām zīmēm.

Saules pulksteni veidos trīs dažāda izmēra laukakmeņi, kuriem pāri ies metāla josta. Vidusdaļā jostas forma būs īpaši ieliekta, un to rotās ciparu zīmes tā, lai būtu iespējams nolasīt pulksteņa laiku.

  

2013.gada 1.maijā Mārsnēnu parkā notika talka, kuras laikā tika sagatavota pamata vieta saules pulkstenim, tika atlikti galvenie virzieni, kā arī tika uzsākti veselības takas veidošanas darbi.