Jauns saules pulkstenis Galgauskā

2013.gada 13.augustā dienas gaismu ieraudzīja jauns dalības saules pulkstenis. Tas tapis Galgauskā (Gulbenes novads). Elipses diametrs – 6 metri. Tas tapis vairāku cilvēku kopdarba rezultātā. Idejas autore ir Galgauskas pamatskolas direktore Iveta Dzene, pulksteņa aprēķinus veica un padomus sniedza Mārtiņš Gills, akmens elementi tapuši IU”Akmens”(īpašnieks N.Carevs) Gulbenē, meistari – Zintis Purens un Ziedonis Deksnis. Uzstādīšana notika nometnes “Mūsu pēdas pasaulē” laikā. Uzstādīja Aivars Dzenis, Ivārs Melnis kopā ar meistariem un nometnes dalībniekiem.

    

Foto: I.Dzene, M.Gills