Gentofte, Dānija

Atrašanās vieta: Gentofte, Dānija
Koordinātas:  55°45’N 12°32’30″E
Veids: vertikālais
Izgatavošanas gads: 1774
Materiāls: akmens ciparnīca, bronzas gnomons.

Dažkārt gadās situācijas, kad blakus saules pulkstenim ir mehāniskais vai elektroniskais pulkstenis. Piemēram, ne viens vien Rīgā, Stacijas laukumā pēc laika noteikšanas Origo Universi dalības saules pulkstenī paskatās uz Stacijas pulksteni. Atkarībā no saules pulksteņa modeļa, atšķirība var būt ap vienu minūti, vai arī gada ietvaros sasniegt pat padsmit minūtes. Gadās arī situācijas, kad mehāniskais pulkstenis nedarbojas, un vienīgo uzticamo laika avotu sniedz saules pulkstenis. Tāda situācija bija novērojama uz Gentoftes baznīcas torņa. Mehāniskais pulkstenis pārliecinoši rāda 11:40, lai gan ir pusseši vakarā (ko rāda saules pulkstenis, ja pieskaita klāt vasaras laika korekciju +1 stunda un laika vienādojuma korekciju).

   

 

Atslēgvārdi citās valodās:
EN: Denmark, Gentofte, vertical sundial.
DE: Dänemark, Gentofte
, vertikale Sonnenuhr.
FR: Danemark, Gentofte
, cadran solaire vertical.
IT: Danimarca, Gentofte
, orologio solare verticale.
RU: Дания, Гентофте, вертикальные солнечные часы.
ES: Dinamarca, Gentofte
, reloj de sol vertical.

Foto: M.Gills