Tērvetes saules pulkstenis

Atrašanās vieta: Tērvete.
Koordinātas: 56° 28′ 53.9″N, 23° 23′ 06.9″E
Veids: horizontālais
Izgatavošanas gads: 1933., atjaunots 1998.gadā
Autori: Studentu apvienība
Materiāls: Betona pamatne, betona ciparnīca ar metāla stundu iedaļām, metāla gnomons.

Tērvetes saules pulkstenis ir minēts laikraksta “Latvijas Kareivis” 191.numurā (1938.gada 25.augusts), rakstā “Pa dzimtās zemes pilsētām un ciemiem”:

“Tālāk dodamies pa parku; pa kuru iedami, nonakam pie 20m augstā Tērvetes pilskalna – tā sauktā Cukurkalna (savas apaļās formas pēc). Kalnam ziemeļos Zviedru kalns, kur, domājams bijuse Svētā kalna ordeņa koka pils. Blakus Tērvetes pilskalnam vēl aizvien redzamas vācu mūra atliekas; uz tām kādā stūrī stārķu ligzda.”

“Tagad senču pilskalna galā ierīkots karoga masts, kurā svinīgos gadījumos atkal plīvo latvju karogs. Ierosināts arī pilskalnā uzcelt senču pili. Pilskalna stūrī uz četrstūraina betona pamata uzstādīts šūnakmens ar saules pulksteni; šūnakmeņa sānos rakstīts: Dižo zemgaļu XIII g.s. brīvības cīņu atcerei. – Latvju studente 4. VI. 1933.”

Atslēgvārdi citās valodās:
EN: Latvia, Tervete, horizontal sundial.
DE: Lettland, Tervete, horizontale Sonnenuhr.
FR: Lettonie, Tervete, cadran solaire horizontal.
IT: Lettonia, Tervete, orologio solare orizzontale.
RU: Латвия, Тервете, горизонтальные солнечные часы.
ES: Letonia, Tervete, reloj de sol horizontal.

Foto: M.Gills