Konference “Ainavas, vides un mākslas mijiedarbība”

Ikšķilē savrupmāju ciematā “Zaļās salas” 2010.gada 31. jūlijā notika konference “Ainavas, vides un mākslas mijiedarbība“.

Tās ietvaros bija arī referāts par saules pulksteņiem, kā arī Ikšķiles Vides mākslas festivāla teritorijā būs aplūkojams strādājošs dalības saules pulksteņa prototips. Tālāk seko neliels ieskats konferences norisē.

Konferenci atklāja Vides mākslas festivāla vadītājs un organizētājs Ivars Zukulis.

Ilze Janele referātā “Kultūras mantojums – attīstība vai degradācija?” akcentēja muižu parku pārbūves problēmas, minot piemērus nepārdomātai pārbūvei, papildinājumiem vai būtisku elementu iznīcināšanai.

Gundega Lināre referātā “Māksla Latvijas dārzos un parkos” aplūkoja Latvijā esošus mākslas elementu piemērus pagātnē un mūsdienās.

Latvijas ainavu arhitektu savienības priekšsēdētāja Daiga Veinberga uzrunāja konferences dalībniekus ar pārdomām par šādu pasākumu nepieciešamību.

Maija Strazdiņa iepazīstināja ar dažiem jaunajiem parkiem Londonā. Īpaši detalizēts ieskats bija Londonas mitrāju parka struktūrā, aplūkojamajos objektos un vides objektu risinājumos.

Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis referātā “Vides dizaina elementi kultūrvēsturiskajā ainavā” analizēja Rīgā esošos veiksmīgos un ne tik veiksmīgos pilsētā pamanāmos un to raksturojošos vides objektus – ielu stabiņus, afišu stabus, lukturus, ielu noformējumus, komerciālas pagaidu būves u.c.

Mārtiņš Gills referātā “Saules pulksteņi vides mākslā” aplūkoja dažāda veida saules pulksteņu risinājumus, kas spēlē atšķirīgu lomu vides bagātināšanā.

Sandra Levāne referātā “Upe. Dambis.” prezentēja kopā ar kolēģi Daci Kalvāni veikto pētījumu par dambju ietekmi uz cilvēka attiecībām ar upi, īpaši analizējot Daugavas problēmas.

Vents Vīnbergs referātā “Vietas gars un laikmetīgās identitātes” analizēja Latvijas arhitektu attieksmi pret konkrēto apbūvējamo vietu, latviešu tradīcijām, ticējumiem un nerakstītiem likumiem (piemēram, nepieciešamību dzīvojamai mājai noteikt āderu vietas).

2. Koktēlniecības simpozija Ikšķilē noslēgums, kura ietvaros tēlnieks Kārlis Īle izteica pateicību tā četriem dalībniekiem (Juris Osis, Kuldar Moor, Donatas Mockus un Rimantas Milkintas) par lielisko veikumu.

Starplaikos notika diskusijas un vides objektu ekspozīcijas apskate.