Horizontālais vietējā laika saules pulkstenis Rīgas platuma grādiem

Vispopulārākais saules pulksteņa veids Latvijā un daudzviet citur pasaulē ir horizontālais saules pulkstenis, kas rāda vietējo laiku. Šādu laiku pulksteņi rādīja pirms joslas laika ieviešanas, un raksturīgākā īpašība ir tā, ka pusdienas laiks (brīdis, kad saule dienas ietvaros kulminē) vienmēr atbilda pl 12. Tiesa, gada laikā kulminācijas laiks reāli mainās vairāku minūšu robežās. Vēl ir jāņem vērā tas, ka katrā ģeogrāfiskā vietā Saule kulminē citā laikā. Piemēram, Latvijā vispirms tas notiks Daugavpilī, tad Rīgā, un tikai pēc tam Liepājā (22 minūtes vēlāk nekā Daugavpilī).

Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka vietējais laiks saules pulksteņos joprojām plaši tiek izmantots kā ar senatni saistīts raksturojošs elements. Ar vienkāršu aritmētiskas operāciju palīdzību konkrētas vietas vietējo laiku var pārvērst joslas laikā un otrādi.

Attēlos ir attēlots viens horizontāla saules pulksteņa ar vietējo laika modelis, kura lineatūras ģeometrija ir rēķināta Rīgas platuma grādiem (57° N). Saglabājot proporcijas (leņķus) absolūtos izmērus var izvēlēties katrs individuāli – no dažiem centimetriem līdz dažiem metriem.

Saules pulksteņa ģeometrija katrai ģeogrāfiskajai vietai atšķiras. Lineatūras ģeometrija mainās arī atkarībā no tā, vai pulkstenis tiek veidots joslas laikam, tā ir atkarīga no izvēlētās plaknes slīpuma un citām specifiskām prasībām un konstrukcijas niansēm.