Saules ziedpulkstenis LU Botāniskajā dārzā

Par godu LU Botāniskā dārza rīkotajai “Rīgas ziedu ballei 2010” (8.-11.jūlijs) tika izveidots dalības saules pulkstenis – pirmais šāda veida saules pulkstenis Latvijā. Tas ir konstruēts no pagaidu materiāliem kā vienas sezonas risinājums, un būs aplūkojams līdz oktobra sākumam. Šajā laikā ir iespējams pašiem izmēģināt, kā darbojas dalības saules pulkstenis – Saules ziedpulkstenis. Tas rāda joslas vasaras laiku.

Projekta autors: Mārtiņš Gills
Realizācija: LU Botāniskais dārzs un projekta autors


Par saules pulksteņa tapšanu

Kad parādījās ierosinājums LU Botāniskajam dārzam veidot dalības saules pulksteni, piemērotāka no projekta autora sagatavotajām idejām bija veidot šo saules pulksteni kā ietvaru ziedu kompozīcijai. Idejas telpiskā skice bija šāda:

Pēc idejas pārrunāšanas ar Botāniskā dārza direktori Antu Sparinsku tika iegūts akcepts šai idejai, un izvēlēta piemērotājā vieta pļaviņā, kas plānota “Rīgas ziedu balles 2010” darbu izvietošanai.

Tālāk sekoja saules pulksteņa raksturīgo punktu atzīmēšana dabā.

LU Botāniskais dārzs ieklāja centrā esošo bruģi. Šajā laikā bija paaugusies zāle:

Paralēli projekta autors bija sagatavojis stundu atzīmes, kas veidoti no krāsotiem koka stabiņiem un ovālām plastikāta plāksnītēm. Šie stabiņi tika iestiprināti zemē iepriekš atzīmētajās vietās.

Tālāk sekoja mēnešu zīmju uzkrāsošana uz bruģa.

Noslēgumā LU Botāniskais dārzs norādītajās vietās ievietoja ziedus.