Atjaunots Cēsu Sv. Jāņa baznīcas saules pulkstenis

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas saules pulkstenis ir senākais darbībā esošais stacionārais saules pulkstenis Latvijā. Senāki pulksteņi ir vairāku muzeju krājumos, bet tie neveic savu pamata funkciju. Pirms vairākiem gadiem šis pulkstenis bija iekritis saulespulkstenis.lv veidotāja Mārtiņa uzmanības lokā ar savu pārlieku novienkāršoto gnomonu. Analoģiska vecuma saules pulksteņiem ne reizi nav redzēti primitīva taisnleņķa trijstūra formas gnomoni. Precīzi nav zināms, kad 1744. gadā veidotais vertikālais saules pulkstenis bija ieguvis šo ēnas metēju, bet Mārtiņš uzskatīja par pienākumu vērst šim faktam uzmanību. 2013.gadā viņš sazinājās ar baznīcas draudzes pārstāvi Lieni Biezo par iespējām šo pulksteni restaurēt vai uzlabot. Izrādījās, ka draudze strādā pie tā, lai būtu finansējums plašākai baznīcas fasādes restaurācijai.
2016.gadā ar Mārtiņu sazinājās arhitekts Artūrs Lapiņš no “Arhitektoniskās izpētes grupa” SIA, kurš gatavoja Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projektu. Apsekošanā bija secināts, ka kontrforss, kurā ir iemūrēts saules pulkstenis, ir sašķēlies, kā arī pats pulkstenis ir nedaudz sašķiebies.
2019. gada jūnijā ar Mārtiņu sazinājās būvuzņēmuma “Restaurators” restauratore Anete Grava. Mārtiņš piedāvāja paraugus gnomoniem no citu valstu saules pulksteņiem, kas ir tapuši 18. gadsimtā. Vienu no formām arhitekts izvēlējās kā prototipu jaunajam gnomonam. Jauno gnomonu izgatavoja pieredzes bagātais kalējs Pēteris Koroļs.
Drošības labad Mārtiņš arī veica ciparnīcas stundu līniju jeb lineatūras leņķu pārbaudi. Mērījumi liecināja, ka saules pulkstenis tiešām ir veidots Cēsu platuma grādiem. Citviet (piem., Anglijā) gadās, ka kādus saules pulksteņus gadsimtu laikā pārvieto citur, un tad rodas problēmas ar korektu laika attēlojumu.
Restaurācijas laikā uzņēmums “Restaurators” koriģēja arī ciparnīcas savērsumu. 2019. gada novembrī tika pabeigti baznīcas restaurācijas darbi, un šobrīd saules pulkstenis ir brīvi pieejams apskatei, un saulainā laikā – arī gatavs darbam.

Paldies arhitektam un restauratoriem par veiktajiem darbiem!

Foto M.Gills