Senās Ēģiptes saules pulksteņi

Berlīnē, Neues Museum kolekcijā ir aplūkojami Senajā Ēģiptē lietotie portatīvie saules pulksteņi. Saules pulksteņu pētnieku vērtējumā tie tie nešaubīgi ir paši senākie līdz mūsu dienām saglabājušies saules pulksteņi.

No slānekļa gatavots lineāla tipa portatīvais saules pulkstenis. To lietoja šādi – novieto uz horizontālas virsmas, pagriež ar paaugstināto galu virzienā, no kura spīd saule. Lai noteiktu laiku, tiek nolasīts ēnas garums. Uz lielās garenās horizontālās skaldnes ir atzīmes ēnas garuma nolasīšanai. Paaugstinājumā ir vertikāla atzīme saules pulksteņa līmeņošanai pēc auklā iekārta atsvara.

Mazāka izmēra portatīvais lineāla tipa saules pulkstenis. Izgatavots no kaula.

Gals lineāla tipa saules pulkstenim. Materiāls – koks. Pārējais saules pulkstenis nav saglabājies.

Palīginstruments saules vai zvaigžņu virziena atzīmēšanai. Tika stiprināts speciāli sagatavotā pamatnē.

Foto: R.Pārpuce